Masz pytania? +48 511 251 618 kontakt@szkolamatmy.pl

Polityka prywatności

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Rusak prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Krzysztof Rusak KRMT, pod adresem ul. Dragonów 14/84 20-554 Lublin, NIP: 7123259153, kontakt z Administratorem — adres e-mail: kontakt@szkolamatmy.pl,  zwany dalej „Administratorem”.

Administrator udostępnia serwis internetowy dostępny pod adresem www.szkolamatmy.pl  (zwany dalej: „Serwisem”) i nim zarządza.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu

Cel przetwarzania

Zakres danych

Podstawa prawna

Korzystanie przez Ciebie z Serwisu

 • adres IP;
 • historia korzystania z Serwisu;
 • dane dotyczące wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących udziału w kursach

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Przeprowadzanie konkursów

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • nazwa szkoły;
 • oznaczeni klasy;
 • adres szkoły.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych na podstawie zgody opiekuna prawnego uczestnika konkursu.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na realizację mojego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowią działania marketingowe.
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala na realizację obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przepisami podatkowymi oraz w celu przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Kontakt z Tobą

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na realizację mojego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między Administratorem Danych Osobowych a Użytkownikami.

Rozpatrzenie reklamacji

 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko, jeśli zostały podane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora

Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

Wykorzystanie cookies

 • informacje gromadzone za pomocą plików cookies.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

Cel analityczny

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • adres IP,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,  ścieżki nawigacji w witrynie i źródła odesłań.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników w Serwisie).

 

Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych

 • imię i nazwisko, jeżeli zostały podane;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres IP;
 • historia korzystania z Serwisu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 • imię i nazwisko, jeżeli zostały podane;
 • adres e-mail;
 • adres IP;
 • historia korzystania z Serwisu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami Użytkowników i osób trzecich).

Cel archiwalny i dowodowy

 • imię i nazwisko, jeżeli zostały podane;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres IP;
 • historia korzystania z Serwisu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem z Serwisu).

 

 

 

 1. Pliki cookies
 1. Administrator w ramach Serwisu, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (np. Google’a, Facebooka).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji w ramach Serwisu, najczęściej przydatnych, które postaram się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, proszę o kontakt):
  • zapewnianie bezpieczeństwa — służą do ochrony danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych.
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania z Serwisu — pliki cookies oraz pozostałe technologie są wykorzystywane do tego, aby Serwis sprawnie działał i aby można było korzystać z funkcji w nim dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami w ramach Serwisu. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się w ramach Serwisu i poszczególnych podstronach.
  • stan sesji — w plikach cookies oraz w pozostałych technologiach zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z Serwisu.
  • tworzenie statystyk — pliki cookies oraz pozostałe technologie są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Dzięki temu można stale go ulepszać i dostosowywać działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystuję narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics.
 3. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie proszę o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy korzystaniu z Serwisu, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 4. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

 

 1. Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres Administratora — kontakt@szkolamatmy.pl.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z Serwisu.
 2. Jeżeli wypełniasz formularz zgłoszeniowy związany z kursem lub konkursem, albo kontaktujesz się ze mną w innym celu — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane ze świadczonymi przeze mnie usługami.
 3. Jeżeli kontaktujesz się ze mną w jakiejkolwiek sprawie związanej z Serwisem lub usługami, które świadczę, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystam z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, mogę przekazać Twoje dane moim podwykonawcom, firmie hostingowej, firmie zajmującej się mailingiem, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcom usług IT oraz oprogramowania oraz innym podmiotom, których towary lub usługi są mi niezbędne do świadczenia usług związanych z Serwisem.
 2. Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będę musiał przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno mi przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniam, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizuję bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystam z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro co do zasady nie stosuje się tam przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może okazać się niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony zapewniam, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuję dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. W każdej chwili udzielę Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

 

 1. Okres przetwarzania danych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzam Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informuję, że dane osobowe przetwarzam przez okres:
  • korzystania z Serwisu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu;
  • 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie;
  • okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych przetwarzanych w tym celu;
  • czas trwania konkursu — w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z konkursami;
  • do czasu zrealizowania celu – w odniesieniu do danych (imię i nazwisko) laureatów konkursu;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej usługi wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala mi sprawniej zarządzać tym procesem.
 2. Oczywiście, w przypadku np. skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia, wydania określonej decyzji administracyjnej czy wymogu wynikającego wprost z przepisu prawa usunięcie danych osobowych może nastąpić w szybszym terminie, niż wynikający z ust. 2.  Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 1. Uprzejmie informuję, że przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanuję Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staram się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiam uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniam, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Kontakt

ul. Sztuk Pięknych 4
01-255 Warszawa

+48 511 251 618

kontakt@szkolamatmy.pl

Masz pytanie? Napisz do nas!

Zajęcia prowadzone są dla uczniów i uczennic z całej Polski przy wykorzystaniu Microsoft Teams oraz tabletu graficznego. Dzięki nietypowym metodom prowadzenia zajęć, które w dużej mierze angażują uczniów oraz bardzo dobrej komunikacji i atmosferze forma online jest równie skuteczna jak lekcje "na żywo". Potwierdzają to opinie setek uczniów i ich rodziców.